Terms Of Service

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

 

1. Az ITgold.hu online áruházat Gácsi Krisztián üzemelteti (továbbiakban:

“Szolgáltató”).

 

2. A Szolgáltató neve: Gácsi Krisztián (továbbiakban: Szolgáltató).

 

3. A Szolgáltató székhelye: 3434 Mályi, Liliom utca 24.

 

4. A Szolgáltató postai címe: 3434 Mályi, Liliom utca 24.

 

5. A itgold.hu tárhelyszolgáltatója Gácsi Krisztián (info@itgold.hu)

 

II. A szolgáltatás igénybevétele

 

1. A megrendelések leadása a itgold.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus

úton lehetséges, interneten keresztül a itgold.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen,

levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos

tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.

A megrendelés leadására regisztráció után és regisztráció nélkül is lehetőség van. A termék(ek)

kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „megrendelés véglegesítése” gomb

megnyomásával a felhasználó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a

megrendeléstől számított 48 órán belül e-mailben automatikusan visszaigazolást küldünk. A

visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés azonosítóját, a választott átvételi

és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és

darabszámot, valamint a felhasználó szállítási (név, cím, telefonszám) és számlázási (név, cím, ha

van, törzsvásárlói kártyaszám) adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a

megrendelés feltételeit

 

– nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a

felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult

adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar, de egyedi beállítást követően

szerződéskötés angol nyelven is lehetséges. A megrendelés interneten kötött, de nem

aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és

utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés

azonosítószáma. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

 

2. Az e-könyvekre leadott megrendelések minden esetben a rendelés során, online fizetendőek, az

ilyen rendelésekről az Octonull Kft. (www.billingo.hu) elektronikus számlát állít ki, mely

a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges regisztrációban megadott e-mail címre

kiküldött e-mailben található hivatkozáson keresztül tölthető le a jogszabályok által

előírt megőrzési időn belül. A számlázóprogram az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban

állítja ki.

 

3. Szolgáltató 2018.05.28-tól értékesített termékei tekintetében- az e-könyvek és antikvár

könyvek kivételével, a nem a Szolgáltató boltjainak valamelyikében történő átvételi móddal

leadott rendeléseknél – bevezeti az elektronikus számlázást (e-számla). A Felhasználó számára, ha

ezt a szolgáltatást elfogadja, elektronikus számla kerül kiküldésre a

vásárláshoz tartozó regisztrációban megadott e-mail címre. Regisztrált Felhasználók a

teljesített rendelések elektronikus számláit a rendelést követő 14 hónapig Belépést

követően a Rendeléseim menüben, azt követően az ügyfélszolgálattól igényelve érhetik el a

jogszabályok által előírt megőrzési időn belül.

 

4. Új Felhasználó: Azon új Felhasználó, aki 2018.05.28. napjával, vagy azt követően regisztrál,

és eszközöl vásárlást webshopunkban; alapértelmezett beállításként e-számlát kap a regisztráció

során megadott e-mail címre, ugyanakkor regisztrációja véglegesítése után lehetősége van

Belépés után az Adataim menüpont alatt, az „e-számlát kérek a megrendeléseimhez” opció

kikapcsolásával hagyományos (papíralapú) számla kiállítását kérni.

 

5. aki 2018.05.28.

napját megelőzően regisztrált,

 

az addig hatályos szabályok szerint kapja hagyományos (papíralapú) számláját, mindaddig,

 

 

 

amíg az erre felkínált felületen (felugró ablak vagy Adataim menüpont) elektronikus számlát nem

kér.

 

6. Nem regisztrált Felhasználó esetén a rendszer csak elektronikus számlát tud kibocsátani. Ez

nem zárja ki a nem regisztrált Felhasználó jogát arra, hogy magát regisztrálja, és ezt követően a

fenti szabályok szerint járhasson el. A számlázás módjában visszamenőleges módosítás nem

lehetséges.

 

7. Nem regisztrált Felhasználó elektronikus számláját a rendelés leadása során megadott e-mail

címre kapott üzenetben, illetve az ügyfélszolgálattól igényelve érheti el, tekintheti meg utólag.

 

8. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a

megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Az 1-3 munkanapos szállítási határidejű

termékeink megtalálhatók raktárunkban, vagy boltjaink valamelyikében, ezeket – amennyiben hosszabb

szállítási határidejű terméket nem rendel mellé – saját készletről szállítjuk. A hosszabb

határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók,

így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés

teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. Az

ilyen termékeket a termék adatlapján a “Beszállítói készleten” címkével jelöljük a várható

szállítási idő alatt.

 

9. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és

ha a rendelés jellege alapján és annak során erre sor került volna, az előre kifizetett

ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással

kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a

weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk

aktualizálása érdekében. Azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi

partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által

előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat.A lehetetlenülés beállta azonban

nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a

Szolgáltató a weboldalon az adatlapon feltüntetett beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb

tudomása szerint járt el.

 

10. A Szolgáltató és/vagy a Felhasználó által választott kiszállítást vagy csomagátadást

végző partnere a rendelések kiszállításáról, átvételéről átvételi módtól és szolgáltatótól

függően e- mailben és sms-ben tájékoztatja a Felhasználót.

 

11. Felhasználónak jogában áll eltérő számlázási és szállítási adatokat (nevet, címet)

megadni, melyek valódiságáért a Felhasználó felel, s melyeket Szolgáltató az adatvédelmi

szabályainak megfelelően kezel.

 

12. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a

vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási

jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben

(info@itgold.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú

mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő

elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított

14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

 

13. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti

időszakban is gyakorolhatja.

 

a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés

átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 

b. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a

vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén

a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a

 

 

 

szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak

akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget

kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon

belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

 

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési

módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett

belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Felhasználót semmilyen

többletköltség nem terheli.

 

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 

e. A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak

esetén, így

különösen a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a

Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a

vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés

megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

 

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk

megtérítését.

 

14. Ha a Felhasználó webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás

helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül

gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a

szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

15. A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

 

V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval

szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék

kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a

Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a

kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a

Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a

kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz

vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó

kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell,

kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A felhasználó

köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől

számított 2 hónapon belül közölni. A

 

 

 

szerződésteljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem

érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági

igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy

annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől

számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy

a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

16. Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval

szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó

kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel

meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a

gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben

a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2

éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági

kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta,

illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági

előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

 

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem

 

érvényesíthető.

 

17. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek

hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval

szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az

esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után

keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint

érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az

átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket

kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a

Szolgáltató üzletében

 

/ raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a

kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási

jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is

érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok

azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető

jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 

18. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek

ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan

téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.

Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek

mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék

jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a

45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

19. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy

részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Felhasználó a

regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék

megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy

 

 

 

jogosult-e a Felhasználó részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a

Felhasználónak az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára

vonatkozólag. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a

regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az

általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék

megrendelése esetén a Felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a

Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt

érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és

a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

 

20. Felelősség korlátozása: Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az

alábbi

 

esetekben:

 

– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót, hogy csatlakozzon az itgold.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.

 

– Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező

meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. Kérjük,

hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és

úgynevezett férgek ellen.

 

 

 

 

 

III. Adattovábbítási nyilatkozat

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy Gácsi Krisztián (3434, Mályi, Liliom u. 24, BZ, HU) adatkezelő által a www.ITgold.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.”

 

 

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 

 

 

 

 

 

IV. Egyéb rendelkezések

 

1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek

nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más

internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet

küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez

előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles

ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor

megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 

3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor

jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére

több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a

hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a

felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A

Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények

törlésére.

 

5. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a

Szolgáltató

 

székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a info@itgold.hu címen.

 

6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton

keresztül, a info@itgold.hu címen.

 

 

 

7. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors,

bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a

békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye

szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút

99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Lakcím szerint illetékes békéltető

testületek:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs,

Pf. 109.

 

Telefonszáma: (72) 507-154

 

Fax száma: (72) 507-152

 

Elnök: Dr. Bodnár József

 

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

 

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

 

Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

 

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

 

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-

 

775

 

Fax száma: (66) 324-976

 

Elnök: Dr. Bagdi László

 

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-

 

6.

 

Telefonszáma: (22) 510-310

 

Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu,

bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető

 

Testület

 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

 

Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László

 

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

 

Telefonszáma: (52) 500-735

 

Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

 

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető

 

Testület

 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

 

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

 

Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter

 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

 

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

 

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

Telefonszáma: (1) 488-2131

 

Fax száma: (1) 488-2186

 

Elnök: Dr. Baranovszky György

 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62)

554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

 

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető

 

Testület

 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

 

Telefonszáma: (56) 510-610

 

Fax száma: (56) 370-005

 

Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit

 

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető

 

Testület

 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

Telefonszáma: (34) 513-010

 

Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György

 

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 

 

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszáma: (32) 520-860

 

Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik

 

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

 

Telefonszáma: (1)-474-7921

 

Fax száma: (1)-474-7921 Elnök: Dr. Csanádi Károly

 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

 

Telefonszáma: (82) 501-000

 

Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető

 

Testület

 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

 

Fax száma: (42) 420-180

 

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc

 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

 

Telefonszáma: (94) 312-356

 

Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

 

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

 

Telefonszáma: (88) 429-008

 

Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba

 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

 

Telefonszáma: (92) 550-514

 

Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor

 

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661

 

8. Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe

veheti az online vitarendezési platformot (ODR). A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató

e-mail címének (info@itgold.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

 

Jelen dokumentum a 2019. szeptember 25-én eredetileg közzétett Általános Szerződéses

Feltételek időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított szövege

(közzététel napja: 2019. 09. 25.). Az ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos,

rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi

szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az

irányadóak. Az elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató mindenkor

hatályos adatkezelési szabályzata az irányadó.

 

Mályi, 2020. május 20.

 

Gácsi Krisztián

 

ITgold.hu

 

IMPRESSZUM

ITgold

Gácsi Krisztián Ev.

Telephely: Magyarország, 3434, Mályi, Liliom utca 24.

Nyitvatartás: H-P: 9:00-17:00

Mobil Tel.: +36-30-228-6784

Irodai Tel.: +36-46-541-325

E-mail: info@itgold.hu

Adatok Pénzügyi Tranzakciókhoz:

Név: Gácsi Krisztián
Telephely: 3434 Mályi, Liliom u. 24.
Adószám: 55323260-1-25
Közösségi adószám: HU55323260

Bank: OTP Bank Nyrt.
Számlatulajdonos: Gácsi Krisztián
OTP Bank által kezelt bankszámlaszám: 11773346-02051600
Számlaszám: 11773346-02051600-00000000
Az OTP Bank BIC / SWIFT kódja: OTPVHUHB
IBAN: HU64117733460205160000000000